Publications

Articles

Book Chapters

  • “(Not) Translating the Incomprehensible: Defamiliarizing Science, Technology, and Science Fiction in Harry Martinson’s Aniara.” Science Fiction in Translation: Perspectives on the Global Theory and Practice of Translation, edited by Ian Campbell, Cham, Palgrave Macmillan, 2021, pp. 79–101.
  • “Anita Sundman och kosmologernas bilder av världen.” Universum på glänt: Hundra år av svensk astronomi, edited by Dan Kiselman, Johan Kärnfelt, and Jesper Sollerman, Stockholm, Svenska astronomiska sällskapet, 2021. (“Anita Sundman and the Cosmologists’ Images of the World.” A Glimpse of the Universe: One Hundred Years of Swedish Astronomy.)
  • “Harry Martinsons Aniara.” Universum på glänt: Hundra år av svensk astronomi, edited by Dan Kiselman, Johan Kärnfelt, and Jesper Sollerman, Stockholm, Svenska astronomiska sällskapet, 2021. (“Harry Martinson’s Aniara.” A Glimpse of the Universe: One Hundred Years of Swedish Astronomy.)
  • “Peter Nilsons rymdepos.” Universum på glänt: Hundra år av svensk astronomi, edited by Dan Kiselman, Johan Kärnfelt, and Jesper Sollerman, Stockholm, Svenska astronomiska sällskapet, 2021. (“Peter Nilson’s Space Epic.” A Glimpse of the Universe: One Hundred Years of Swedish Astronomy.)
  • “Mening, modeller och Martinson: Peter Nilson läser Aniara och universum.” Vetenskapssocieteten i Lund: Årsbok 2020, edited by Daniel Möller, Lund, Vetenskapssocieteten i Lund, 2020, pp. 23–34. (“Meaning, Models, and Martinson: Peter Nilson Reads Aniara and the Universe.” The Society for Science in Lund: Yearbook 2020.)
  • “Samtida lundensisk essäistik: Från Big Bang till bordtennis.” En lundensisk litteraturhistoria: Universitetet som litterärt kraftfält under 350 år, edited by Daniel Möller, Katarina Bernhardsson, Göran Bexell, and Johan Stenström, Stockholm/Göteborg, Makadam förlag, 2017, pp. 468–471. (“Contemporary Lundensian Essay Writing: From the Big Bang to Table Tennis.” A Lundensian Literary History: The University as a Literary Force Field during 350 Years.)
  • “Röster från malströmmen och driften att lyssna: Om Peter Englunds Poltava och krigsböcker som terapi.” Krig: 22 försök, edited by Mattias Hessérus and Peter Luthersson, Stockholm, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, 2016, pp. 49–56. (“Voices from the Maelstrom and the Urge to Listen: On Peter Englund’s Poltava and War Literature as Therapy.” War: 22 Essays.)

Dissertation

Reviews in Academic Journals

%d bloggers like this: