Critic

Essays and Criticism

  • “Tillbaka till framtiden.” Panelist in a panel discussion at the open-air event Framtiden—från science fiction till science facts, organized by Fri Tanke Förlag, Observatorielunden, Stockholm, August 10, 2019. (“Back to the Future.” The Future—From Science Fiction to Science Facts.)
  • “Rymdens oändlighet och myllans ändlighet: Peter Nilsons essäistik mellan kosmos och kaos.” Presentation at Peter Nilson – En magisk realist, a symposium at The Sigtuna Foundation, organized by The Sigtuna Foundation, The Royal Swedish Academy of Sciences, Uppsala University, Lövsta Bruks kulturförening, and Smålands akademi, March 8, 2018. (“The Infinity of Space and the Finitude of Soil: Peter Nilson’s Creative Nonfiction Between Cosmos and Chaos.” Peter Nilson—A Magical Realist.)
  • “Resor i Carl Sagan’s Cosmos.” Presentation at Astronomiska sällskapet Tycho Brahe, Malmö, December 4, 2014. (“Travels in Carl Sagan’s Cosmos.” Astronomical Society Tycho Brahe.)
  • “Det litterära djuret.” Moderator of a panel discussion at Lundensiska litteratursällskapet, February 15, 2016. (“The Literary Animal.” Lundensian Literary Society.)
  • “En tysk hjälte? Faustmotivet i tyskspråkig litteratur från Goethe till Thomas Mann.” Moderator of a panel discussion at Lundensiska litteratursällskapet, November 11, 2013. (“A German Hero? The Faust Motif in German Literature from Goethe to Thomas Mann.” Lundensian Literary Society.)
  • “Stars and Stories: Expressions of Wonder and the Epics of Science in Carl Sagan’s Cosmos and Beyond.” Presentation at Alva Astronomy Club, Lund Observatory, February 24, 2013.
%d bloggers like this: